Välkommen till teater i Boxholm

Boxholm Riksteaterförening har nästan högst andel medlemmar per kommuninnevånare jämfört med hela landet.

Vi arrangerar teater i Boxholm med omnejd och även teaterresor till angränsande scener/orter.

De flesta föreställningarna äger rum i Folkets Hus i Boxholm.

Om du är medlem i Riksteatern får du också tillgång till Scenpasset som ger dig många förmåner.(förmåner länkar till medlemsförmåner)

Vi är medlemmar i Riksteatern som är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

November

DOLLYWOOD

Datum: 2016-11-15

Tid: 19:00

Plats: Boxholm, Nygatan 9

Biljettinfo: Biljetter Sälje vid entrén. Pris: 150 kr med scenpass. Övriga 180 kr. Kaffe ingår.