Välkommen till teater i Boxholm

Boxholm Riksteaterförening har nästan högst andel medlemmar per kommuninnevånare jämfört med hela landet.

Vi arrangerar teater i Boxholm med omnejd och även teaterresor till angränsande scener/orter.

Om du är medlem i Riksteatern får du också tillgång till Scenpasset som ger dig många förmåner.

Vi är medlemmar i Riksteatern som är en folkrörelse som arrangerar och främjar scenkonst och som äger en framgångsrik teater, en turnerande nationalscen för alla. Riksteatern ska ge alla möjlighet att uppleva varierad och kvalitativ scenkonst, oavsett var man bor i landet, oavsett kön, ålder, utbildning, social eller etnisk tillhörighet.

Vår vision är att skapa mentala krockar på många språk för att sätta tanken och känslan i rörelse. Riksteatern ska genom sin verksamhet bidra till att varje medborgare deltar, har inflytande och känner delaktighet i samhället. Riksteatern ska vara en föregångare i att utöva och utveckla nya former för deltagande, delaktighet och inflytande, för att skapa morgondagens demokrati.

Februari

Hugo Gustafsson

Datum: 2019-02-19

Tid: 19:00

Plats: Boxholm, Biblioteket

Biljettinfo: Grattis för medlemmar. övriga 80 kr

Mars

" De misslyckade" - fulla av förflutet och fulla i fan

Datum: 2019-03-14

Tid: 19:00

Plats: Malexander, Föreningshuset Malexander

April

Rocky Horror

Datum: 2019-04-14

Tid: 14:45

Plats: Boxholm, Folkets Hus

Biljettinfo: Anmälan till Boxholms Bibliotek senast den 22 mars